Djelatnici Elimp d.o.o. su prisustvovali kongresu organiziranom od strane vodećeg svjetskog proizvođača lanaca i popratne opreme za industriju, PEWAG,  gdje je dogovorena i suradnja na području regije.

Više o programu Pewag  na : http://www.pewag.com/.

pewag grupa ima znatan spektar proizvoda, na primjer:

pewag Lanci za snijeg za putnička vozila

pewag Lanci za snijeg za kamione

pewag Lanci za vojnu industriju

pewag Lanci za Transportne trake

pewag Lanci i remenje za podizanje

pewag Prijenosni lanci

pewag Zupčasti lanci

Elimp u suradnji s Pewag  Austrija  daje uslugu “ključ u ruke”,

goldbyte

projektiranje, izrada po potrebi korisnika (dali termoelektrana, rudnik..), ugradnja i održavanje trasportnog sustava za vrijeme njegove eksploatacije.