Posjetite nas na sajmu zavarivanja u Beogradu

Poštovani,

Pozivamo Vas da nas posjetite na Sajmu tehnike i tehnièkih dostignuæa koji se odr¾ava od 11. do 16. svibnja 2009. u Beogradu. Nalazimo se u Hali 3, na ¹tandu 3106 – galerija. Predstavit æemo Vam na¹e proizvode iz linija Böhler Welding i UTP Schweissmaterial.

Na sajmu sudjelujemo od 2006. godine, te se veselimo susretu s Vama.

 

ELIMP sa AGFA I Bohlerom na plinofikaciji Dalmacije

Elim d.o.o. Zagreb je odabran kao dobavljaè AGFA filmova za radiografska ispitivanja, te dodatnog materijala za zavarivanje plinovoda firmama koje su odabrane kao izvoðaèi radova na plinifikaciji dalmacije,  za 1,2 i 3 dionicu ,a oèekuje se suradnja i na 4 dionici.