Kupite komplet  PT878, ultrazvuèni mjeraè protoka, a mi smo sretni da vam mo¾emo ponuditi jedan par transmitera i stezaljki za uèvr¹æenje BESPLATNO*.

TransPort PT878 mjeraè protoka od  Sensinga je vrlo svestran, samostalan, prijenosni  sustav za mjerenje vremena prolaza. To je moæan, nagraðivan prijenosni mjeraè protoka tekuæina koji bezkontaktno mjeri protok u plastiènim , metalnim ili betonskim cijevima , tako da nema padova tlaka , istjecanja ili zagaðenja.

Dostupan roku od samo tjedan dana, PT 878 je idealno rje¹enje za sve Va¹e potrebe mjerenja protoka tekuæina.
 Mjeri protoke u izuzetno èistim i jako zagaðenim tekuæinama.
 Brzi patentirani signal detekcije
 Kompaktan i lagan
 Punjiva unutarnja baterija
 Univerzalni punjaè za napajanje

* Ova posebna ponuda vrijedi do 30. sjeènja 2011

lawson-realty online

Vi¹e informacija?
Kontaktirajte nas
Ivo.martinic@elimp.hr
Tel.: 385 1 611 1534

Elimp d.o.o.
Strojarska 8,
10000 Zagreb,
Croatia

Dakle, naruèite danas i prikopèajte veæ sljedeæi tjedan!