Nova poslovnica !

Po¹tovani partneri,

®elimo Vas obavijestiti da smo od 01.07.2011. otvorili novu poslovnicu u Slavonskom Brodu.

ukoliko imate potrebe za materijlom iz na¹e ponude slobodno nas mo¾ete kontaktirati u Zagreb na veæ poznate kontakte ili u Slavonskom Brodu na ni¾e naveden broj ili email. 

Kontakt osoba :

Ivan Starèeviæ

+385 99 2604 706

ivan.starcevic@elimp.hr