MR Chemie

Od osnivanja 1971, MR Chemie GmbH je poznat kao specijalizirani proizvoðaè i dobavljaè “test media”, opreme i dodataka za povr¹inska testiranja, kao i ¹irokog raspona posebnih proizvoda.

Nudimo ¹irok raspon razlièitih sustava testiranja izabranih posebno kako bi zadovoljili potrebe na¹ih kupaca.

Potpune linije testova i klupa za Penetrante i testiranja magnetskim èesticama su druga grana na¹eg programa. Planiranje projekata, izrada, poèetna operacija ili edukacija osoblja – Mi smo partenr za Vas!

Takoðer na¹im kupcima pru¾amo opremu za testiranje Penetrantima i magnetnim èesticama, npr. UV-lampe i referentna test tijela, kao i usluge poput rekalibracije, popravaka, odr¾avanja i opskrbe rezervnim dijelovima.

Elimp d.o.o ovla¹teni je zastupnik za slijedeæe zemlje: Hrvatska, Slovenija, Bosna i Hercegovina.