NDT

MR Chemie, GE Agfa, Innov-X i GE Everest VIT vodeæa su poduzeæa u podruèju nedestruktivnih metoda testiranja, te njihovo dugogodi¹nje iskustvo garantira kvalitetu i konzistentnost rezultata.

MR Chemie specijaliziran je za penetrantsku metodu NDT-a. Iz njihove ponude izdvajamo èistaèe, penetrante i razvijaèe, te UV lampe i magnetske suspenzije. Op¹irnije o njihovom asortimanu saznajte u izborniku na vrhu stranice.

GE Agfa je vodeæi svjetski proizvoðaè opreme i potro¹nog materijala za radiografske metode ispitivanja. Filmovi koje proizvodi GE Agfa ¹iroko su prisutni u svim granama industrije diljem svijeta.

GE Everest VIT kao i Agfa dio je GE MCS  korporacije, a Everest VIT specijaliziran je za proizvodnju ureðaja za vizualnu kontrolu poput industrijske endoskopije, zoom kamera, robota za inspekciju cjevovoda i mnogih drugih proizvoda koji odgovaraju Va¹im potrebama za vizualnu inspekciju.

Od referenci izdvajamo: Ðuro Ðakoviæ, Alstom Karlovac, Croatia Airlines, ZTC, MORH te mnogi drugi…