Olympus Innov-X

Firma Elimp d.o.o. isporuèila XRF ureðaj za kemijsku analizu Olympus Innov-X  Delta Premium za recikla¾u.

Naime, odabrani smo kao najkvalitetniji ponuðaèi.

Olympus Innov-X Delta je prepoznata kao broj 1 ureðaj za kemijsku analizu.

Elimp d.o.o. Va¹ partner za kvalitetu.

Nova poslovnica !

Po¹tovani partneri,

®elimo Vas obavijestiti da smo od 01.07.2011. otvorili novu poslovnicu u Slavonskom Brodu.

ukoliko imate potrebe za materijlom iz na¹e ponude slobodno nas mo¾ete kontaktirati u Zagreb na veæ poznate kontakte ili u Slavonskom Brodu na ni¾e naveden broj ili email. 

Kontakt osoba :

Ivan Starèeviæ

+385 99 2604 706

ivan.starcevic@elimp.hr